-
Så här säger våra kunder
Våra kunders behov är av yttersta betydelse för oss och att tillgodose dem är vår vardag. Som ett resultat är en stor andel av våra kunder återkommande och ger oss hänvisningar.
 
 
"Det är utan tvekan en av de kurser som jag haft mest nytta av någonsin. Jag har på allvar börjat få till en struktur framförallt vad gäller mer strukturerad arbetstid."
Volvo Information Technology
 
 
"Att få struktur i mitt arbete vilket har lett till bättre planering och ett enklare beslutsfattande. Den tid som det har tagit att gå PEP-kursen har jag fått tillbaka och mer därtill."
Skanska Nya Hem
 
 
"Att känna igen och förstå ett beteende som inte främjar mitt arbete och mående på arbetsplatsen. Jag har lärt mig att planera på ett bättre och effektivare och jag har kontroll över ett antal moment som tidigare kändes bortom min egen kontroll."
Göteborgs stad Gunnared
 
 
"Den absolut största förändringen är att våra ledningsgruppsmöten blivit mer effektiva samtidigt som de ger betydligt mer. Alla kommer väl förberedda, eftersom numera är det ett tydligt krav i förberedelsefasen, vilket gör ev diskussioner mer intressanta och givande. Förr var det en del diskussion om vad man förväntades ta upp och inte. Eftersom mötena nu "flyter på bättre" och ger mer, tycker jag att vi också fungerar bättre som ledningsgrupp."
Scania CV AB
 
 
"(i) Har minskat antalet mejl i min Outlook Inbox. Kan snabbt bedöma vilka mejl som ska åtgärdas. (ii) Har avsevärt bättre planering av min egen tid idag, underlättar min prioritering. (iii) Har idag en bra struktur på fysiskt material."
AstraZeneca
 
 
"Att planera bättre och effektivare. Insett ännu mer vikten av att reservera tid, för att styra sin tid, begränsa, kommunicera mer tydligt, mer respektera sitt egna arbetsuppgifter och vad som är prioriterat - allt detta ger än bättre kontroll och mindre stress. Väldigt bra kurs, som alla kan ta till sig efter funktion och arbete!"
Henkel Norden
 
 
"Utvecklat min person från en tänkande till en aktiv och kreativ medarbetare."
Lantmännen